2.5. Ansiklopedi Maddelerinin Kaynak Gösterimi


Ansiklopedi maddelerinin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Madde Adı”, Ansiklopedi Adı (Baskı Yeri: Yayıncı, Yıl), Cilt: Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Madde Adı”, Cilt: Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1989), 2: 416.
  • Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

____________________

  • As’ad Abukhalil, “Maronites”, Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, ed. Philip Mattar (New York: Macmillan Reference, 2004), 3: 1491-1492.
  • Abukhalil, “Maronites”, 3: 1492.
Ansiklopedi maddelerinin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. “Madde Adı”. Ansiklopedi Adı. Cilt: Sayfa Aralığı.  Baskı Yeri: Yayıncı, Yıl.

Örnek Kullanım:

Abukhalil, As’ad. “Maronites”. Encycloedia or the Modern Middle East and North Africa. Ed. Philip Mattar. 3: 1492-1493. New York: Macmillan Reference, 2004.

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.