2.6. Arşiv Belgelerinin Kaynak Gösterimi


Arşiv belgelerinin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Arşiv Adı, Defter, Kayıt Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Arşiv Adı Kısa, Defter Kısa, Kayıt Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh), 2079.
  • BOA, İ. Mes. Müh., 2079.
Arşiv belgelerinin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Arşiv Adı. Defter. Kayıt Numarası.

Örnek Kullanım:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). İrade Mesâil-i Mühimme (İ. Mes. Müh). 2079.