2. İSNAD DİPNOTLU ATIF SİSTEMİ


  • Dipnotlarda eser künye bilgileri VİRGÜL; Kaynakçada ise NOKTA ile ayrılır.
  • Sayfayı ifade etmek üzere “s.” kısaltması kullanılmaz.
  • Cilt numarası, “c.” kısaltması kullanılmadan yazılır. Örnek 8: 213 gibi.
  • Eserin birinci baskısında baskı sayısının “1. Baskı” şeklinde gösterilmesine gerek yoktur. Diğer baskılar aşağıdaki gibi gösterilir:
  • Dipnotta:

Talip Özdeş, Maturidi’nin Tefsir Anlayışı, 2. Baskı (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 25.

  • Kaynakçada:

Özdeş, Talip. Maturidi’nin Tefsir Anlayışı. 2. Baskı. İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.