3. İSNAD METİN İÇİ ATIF SİSTEMİ


Genel Kurallar

  1. Metin İçi Atıf atıf gösterme temelde şu şekildedir: (Yazar, yayın yılı, sayfa).
  2. Aynı yazara ait aynı yılda yayımlanmış iki ya da daha fazla esere atıf yapılıyorsa yayın yılının sonuna boşluk bırakılmadan alfabetik sırayı izleyen harfler eklenir: (Koç, 2014a, 44), (Koç, 2014b).
  3. Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli ancak kaynakçada yer almamalıdır: (Mustafa Koç, Kişisel Görüşme, Aralık 2018).
  4. Çalışmalarda birincil kaynaklara ulaşmak esastır; ancak birincil kaynaklara ulaşılamamışsa, atıf yapılırken önce asıl kaynak, sonra alıntılanan veya aktarılan kaynak belirtilir: (Topaloğlu, 2001, 210’dan akt. Demir, 2014, 50-55). Kaynakçada birincil kaynaklar da gösterilir.
  5. Kaynakça için metnin en sonunda ayrı bir sayfa oluşturulmalıdır.
  6. Kaynakça, İSNAD Dipnotlu Atıf Sistemi ile aynı şekilde oluşturulmalıdır.
  7. Kaynakçada eserler soyisim ve alfabetik düzene göre sıralanmalıdır.
  8. Eğer bir kaynakta yazar ismi yoksa atıfta eser adı yazılmalıdır.
  9. Tarihi bilinmeyen bir eser için “ts.” kısaltması kullanılmalıdır. (Topaloğlu, ts., 2: 143)
  10. Sayfa aralıkları 135-139 şeklinde tam olarak yazılmalıdır (Örnek: Demir, 2018, 135-136)

 

KİTAP

 Tek Yazarlı Kitap

Metin İçi Atıf: (Demir, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2018).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2018, 19-23).

Kaynakça:Demir, Abdullah. Ebû İshak es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Ankara: İSAM Yayınları, 2018.

 

İki Yazarlı Kitap

Metin İçi Atıf: (Barkan – Ayverdi, 1973).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Barkan – Ayverdi, 1973).

Doğrudan Alıntı: (Barkan – Ayverdi, 1973, 45).

Kaynakça:Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli.  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

 

Üç ve Daha Çok Yazarlı Kitap

Metin İçi Atıf: (Topaloğlu, v.dğr., 1998).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Topaloğlu, v.dğr., 1998).

Doğrudan Alıntı: (Topaloğlu, v.dğr., 1998, 17).

Kaynakça:Topaloğlu, Bekir – Yavuz, Y. Şevki – Çelebi, İlyas. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

 

 Yazarsız Kitap

Metin İçi Atıf: (İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı,1998).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (İş Kanunları,1998).

Doğrudan Alıntı: (İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı,1998, 19-60).

Kaynakça:İş Kanunları ve İlgili Mevzuatı. Ankara: Adalet Yayınevi, 2014.

 

Kurum ve Komisyon Yayını Kitaplar

Metin İçi Atıf: (Sahil Güvenlik Komutanlığı [SGK], 2014).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (SGK, 2014).

Doğrudan Alıntı: (Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2014, 15).

Kaynakça:Sahil Güvenlik Komutanlığı.Damlaya Damlaya Kirlenir. Ankara: Sahil Güvenlik Komutanlığı Yayınları, 2014.

 

Kurum Yayını Raporlar

Metin İçi Atıf: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016).

Doğrudan Alıntı: (“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”, 2016, 10-22).

Kaynakça:“Meclis Araştırması Komisyonu Raporu”. Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Ankara: TBMM Yayınları, 2016.

 

 Editöryal Kitap

Metin İçi Atıf: (Kaynar, 2015).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Kaynar, 2015).

Doğrudan Alıntı: (Kaynar, 2015, 19-50).

Kaynakça:Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

 

 

Seri Kitapları

Metin İçi Atıf: (Faroqhi, 2011).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Faroqhi, 2011).

Doğrudan Alıntı: (Faroqhi, 2011, 97).

Kaynakça:Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

 

Çeviri Kitap

Metin İçi Atıf: (Dvornik, 1990).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Dvornik, 1990).

Doğrudan Alıntı: (Dvornik, 1990, 34).

Kaynakça:Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. çev. Mehmet Aydın. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1990.

 

Kitap Bölümü

Metin İçi Atıf: (Rudolph, 2003).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Rudolph, 2003).

Doğrudan Alıntı: (Rudolph, 2003, 290).

Kaynakça: Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. çev. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

 

E-Kitaplar

Metin İçi Atıf:(Şahin, 2004).

Atfın Tekrarı Hâlinde:(Şahin, 2004).

Doğrudan Alıntı: (Şahin, 2004, 99).

Kaynakça:Şahin, Derya. Amisos Mozaiği. b.y.: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2004. http://www.kulturvarliklari.gov.tr/Eklenti/38967,amisos-mozaigi.pdf?0

 

MAKALE

Akademik Dergi

Metin İçi Atıf: (Çiftci, 2015).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Çiftci, 2015).

Doğrudan Alıntı: (Çiftci, 2015, 23).

Kaynakça:Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

 

Süreli Yayın (Hakemli Olmayan Matbu Dergi)

Metin İçi Atıf: (Arslan, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Arslan, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Arslan, 2017, 12).

Kaynakça:Arslan, Mustafa. . “Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal/Bireysel İlişkiler”. Diyanet Aylık Dergi315 (Mart 2017): 12-30.

 

Gazete Yazısı – Yazarlı

Metin İçi Atıf: (Donat, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Donat, 2018).

Doğrudan Alıntı: (Donat, 2018, 17).

Kaynakça:Donat, Yavuz. “Suçlu Medya!”.Sabah (9 Ağustos 2018): 17.

 

Gazete Yazısı – Yazarlı (İnternet Sitesinden)

Metin İçi Atıf: (Birand, 2012).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Birand, 2012).

Doğrudan Alıntı: (Birand, 2012, 12).

Kaynakça:Birand, M. Ali (2012, 14 Eylül). “Yetti artık, darbe beklemekten vazgeçin…” Hürriyet(14 Eylül 2012). Erişim: 11 Temmuz 2018.  http://www.hurriyet.com.tr

 

Gazete Yazısı – Yazarsız

Metin İçi Atıf: (“Yetki Kanunları,” 1971).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (“Yetki Kanunları,” 1971).

Doğrudan Alıntı: (“Yetki Kanunları,” 1971, 1).

Kaynakça:“Yetki Kanunları”. Milliyet (17 Eylül 1971): 1.

 

Süreli Yayın (Hakemli Olmayan E-Dergi)

Metin İçi Atıf:(Demiröz, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demiröz, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Demiröz, 2017, 30).

Kaynakça:Demiröz, Sevim. “Uyku Çiçeği”. Kirpi Edebiyat Dergisi(Ocak 2017). Erişim: 22 Temmuz 2018. http://www.kirpiedebiyat.com/uyku-cicegi-sevim-demiroz/

 

Kişisel Sayfa

Metin İçi Atıf:(Tarakçı, 2018).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Tarakçı, 2018).

Doğrudan Alıntı:(Tarakçı, 2018).

Kaynakça:Tarakçı, Muhammed. “Papaz, Rahip, Pastör”. Prof. Dr. Muhammet Tarakçı.

Erişim: 31 Temmuz 2018. http://muhammettarakci.blogspot.com/2018/07/papaz-rahip-pastor.html

 

TEZ (Yayınlanmamış Doktora ve Yüksek Lisans Tezi)

 Metin İçi Atıf: (Demir, 2006).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2006).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2006, 55-57).

Kaynakça:Demir, Abdullah. Mâtürîdî Kelâm Ekolünde Mukallidin İmanı. Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi, 2006.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

Metin İçi Atıf: (Akün, 1989).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Akün, 1989).

Doğrudan Alıntı: ((Akün, 1989, 2: 416).

Kaynakça:Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Yayınları, 1989.

 

BİLDİRİ

Basılmış Bildiri

Metin İçi Atıf: (Demir, 2017).

Atfın Tekrarı Hâlinde: (Demir, 2017).

Doğrudan Alıntı: (Demir, 2017, 1: 651).

Kaynakça:Demir, Abdullah. “Farklı Ebû Hanîfe Tasavvurları: Fakih ve Mütekellim Hanefîler Örneği”.IV. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik – Mâturîdîlik (05-07 Mayıs 2017). ed. Cengiz Cuhadar – Mustafa Aykaç – Yusuf Koçak. 1: 643-658. Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları, 2017.