2.3. Makalelerin Kaynak Gösterimi


 • Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt no/Sayı no (Yıl): sayfa numarası” şeklinde gösterilir: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016): 44 gibi.
 • Derginin sadece sayı numarası var ise, “Dergi Adı Sayı no (Yıl): sayfa” şeklinde gösterilir: Ulum Dergisi 3 (Bahar 2016): 44-45 gibi.
 • Cilt kısaltması dergilerde “c.” kullanılmaz.
 • Dergi matbu olarak basılıyor ise web adresini belirtmeye gerek yoktur.
 • DOI numarası dipnotlarda kullanılmaz. Kaynakçada ise “https://doi.org/” ön eki ile kullanılır.
Makalelerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Makale Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

 • Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23.
 • Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

____________________

 • Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife Dergisi 5/3 (2005): 175-193.
 • Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.

____________________

 • Joshua I. Weinstein, “The Market in Plato’s Republic”, Classical Philology 104 (2009): 440.
 • Weinstein, “Plato’s Republic”, 452-453.

____________________

 • İrfan Erdoğan – Saadet İder, “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”, Mütefekkir 3/6 (2016): 447.
 • Erdoğan – İder, “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar”, 450.
Makalelerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı): Sayfa Aralığı. (Varsa) https://doi.org/XXXXXXXXXX.

Örnek Kullanım:

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19/1 (Haziran 2015): 23-46.

Erdoğan, İrfan – İder, Saadet. “Türkiye’de Yapılan Barış Konulu Dini Araştırmalar: Bir İçerik Analizi Çalışması”. Mütefekkir 3/6 (2016): 445-464. https://doi.org/10.30523/mutefekkir.284583.

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife Dergisi 5/3 (2005): 175-193.

Weinstein, Joshua I. “The Market in Plato’s Republic”. Classical Philology 104 (2009): 439-458. https://doi.org/10.1086/650979.