2.12. Müzik Eserlerinin Kaynak Gösterimi


Müzik eserlerinin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Sanatçı Adı Soyadı, “Müzik Parçası Adı”, (Varsa) Albüm Adı, Yıl, Web Adresi, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:Saniye-Dakika:Saniye)
Sonraki Geçtiği Yerde2 Sanatçı Soyadı, “Müzik Parçası Adı”, Atıf Yapılan Dakika (Dakika:Saniye-Dakika:Saniye)

Örnek Kullanım:

Müzik eserlerinin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Sanatçı Soyadı, Adı. “Müzik Parçası Adı”. (Varsa) Albüm Adı. Yıl, Web Adresi.

Örnek Kullanım:

Jackson, Michael. “Break of Dawn”. Invincible. 2001. https://rateyourmusic. com/release/album/michael-jackson/invincible-10.