2.7. Tezlerin Kaynak Gösterimi


Tezlerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl), Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017), 45.
  • Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı,

____________________

  • Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014), 122.
  • Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

____________________

  • Senad Nanic, al-Ghazzali’s Natural Philosophy (Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İslam Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü, 1998), 43.
  • Nanic, al-Ghazzali’s Natural Philosophy, 73.

____________________

  • Mustafa Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi (Doktora Tezi, Chicago Üniversitesi, 1987), 45.
  • Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi, 62.
Tezlerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniveriste Adı, Yıl.

Örnek Kullanım:

Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Doktora Tezi, Chicago Üniversitesi, 1987.

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014.

Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017.

Nanic, Senad. al-Ghazzali’s Natural Philosophy. Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İslam Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü, 1998.