2.1.6. Published Conference Proceedings and Papers Presented at Meetings


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.
The format for citing published conference proceedings and papers presented at meetings in footnotes:
First Reference1 Author’s First Name and Last Name, “Title of Paper”, Title of Book, ed. Editor’s First Name and Last Name (Place of Publication: Publisher, Year of Publication), Page Number.
Subsequent References2 Author’s Last Name, “Title of Paper”, Page Number.

Examples:

  • Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43
  • Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.
The format for citing published conference proceedings and papers presented at meetings in bibliography:
Bibliography Author’s Last Name, First Name. “Title of Paper”. Title of Book. Ed. Editor’s First Name and Last Name. Page Range. Place of Publication: Publisher, Year of Publication.

Examples:

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008). Ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Görüntülenme: 824 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:50
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015