2.1.4. Translated Books


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.
The format for citing a translated book in footnotes:
First Reference1 Author’s First Name and Last Name, Title of Book, trans. Translator’s First Name and Last Name (Place of Publication: Publisher, Year of Publication), Page Number.
Subsequent References2 Author’s Last Name, Title of Book, Page Number.

Examples:

  • Francis Dvornik, Konsiller Tarihi, İznik’ten II. Vatikan’a, trans. Mehmet Aydın (Ankara: Institution of Turkish History Publications, 1990), 11.
  • Dvornik, Konsiller Tarihi, 23.

____________________

  • Abdülhalim Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, trans. M. Beşir Eryarsoy (Istanbul: Insan Publication, 2005), 33.
  • Mahmud, Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri, 34-54.
The format for citing a translated book in bibliography:
Bibliography Author’s Last Name, First Name. Title of Book. Trans. Translator’s First Name and Last Name. Place of Publication: Publisher, Year of Publication.

Examples:

Dvornik, Francis. Konsiller Tarihi İznik’ten II. Vatikan’a. Trans. Mehmet Aydın. Ankara: Institution of Turkish History Publications, 1990.

Mahmud, Abdülhalim. Muhâsibî Hayatı Eserleri Fikirleri. Trans. M. Beşir Eryarsoy. Istanbul: Insan Publication, 2005.

Marquez, Gabriel Garcia. Love in the Time of Cholera. Trans. Edith Grossman. London: Cape, 1988.

Leave a Reply

Görüntülenme: 1125 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:49
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015