2.5. Encyclopedia Articles


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.
The format for citing encyclopedia articles in footnotes:
First Reference1 Author’s First Name and Last Name, “Article Name”, Title of Encyclopedia (Place of Publication: Publisher, Year), Vol: Page Number.
Subsequent References2 Author’s Last Name, “Article Name”, Vol: Page Number.

Examples:

  • Ömer Faruk Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Publications, 1989), 2: 416.
  • Akün, “Âlî Mustafa Efendi”, 2: 416.

____________________

  • As’ad Abukhalil, “Maronites”, Encyclopedia of the Modern Middle East and North Africa, ed. Philip Mattar (New York: Macmillan Reference, 2004), 3: 1491-1492.
  • Abukhalil, “Maronites”, 3: 1492.
The format for citing encyclopedia articles in bibliography:
Bibliography Author’s Last Name, First Name.  “Title of Article”. Title of Encyclopedia. Vol: Page Range. Place of Publication: Publisher, Year.

Examples:

Abukhalil, As’ad. “Maronites”. Encycloedia or the Modern Middle East and North Africa. Ed. Philip Mattar. 3: 1492-1493. New York: Macmillan Reference, 2004.

Akün, Ömer Faruk. “Âlî Mustafa Efendi”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 2: 416-417. Ankara: TDV Publications, 1989.

Leave a Reply

Görüntülenme: 4884 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:54
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015