1.23.2. Şekiller

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.

Grafik, çizelge, çizim, harita, fotoğraf ve resimler şekil olarak değerlendirilmektedir. Şekiller siyah-beyaz olabilecekleri gibi çalışmadaki kullanımına bağlı olarak renkli de olabilirler. Çalışma içerisinde kullanılan şekillere metin içerisinde atıf yapılması gerekmektedir. Şekillerin kalitesi baskı açısından uygun çözünürlükte olmalıdır (300-600 dpi aralığı). Ayrıca şekiller köşeli biçimde olmalı ve şekil içerisindeki metinler okunabilir olmalıdır.

Şekiller, “Şekil” ibaresi ile başlayan ve ardışık numaralar ile numaralandırılmış başlık içermelidir (Resim, Grafik, Çizim vb. ile başlanılmamalıdır).

Şekillerin kullanımında kenarlık kullanılmamalıdır.

İçerisinde şekil bulunan çalışmaların dosya boyutları internet yayınına uygun olmak zorundadır.

Şekil 2. Örnek Şekil Gösterimi

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015