1.23. Tablolar ve Şekiller


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.

Çalışmanın planlandığı süreçte bilgi aktarımında metinsel ya da görsel aktarımdan hangisinin ağırlıklı olarak kullanılacağına karar verilmelidir. Çalışmada kullanılacak tablo ve şekiller özenle seçilmeli ve metin içerisinde sözel olarak ifade edilebilecek bilgiler için ayrıca tablo ya da şekil kullanılmamalıdır.

Çalışmada kullanılabilecek şekil ya da tablo sayısı en fazla 10 adet ile sınırlandırılmalıdır.

Tablo ve şekiller, telif hakkı içeriyorsa, telif hakkı sahibinden basılı ve elektronik kullanım için yazılı izin alınması ve tablo veya şekil altında “Kaynak” ibaresi ile kaynağın belirtilmesi gereklidir.

Tablo ve şekillerin başlıklandırılmasında ardışık sayılar kullanılmalıdır. Örn.: Tablo 1:, Tablo 2:, Şekil 1:, Şekil 2:.

Başlıklandırma ve gerekli ise kaynak gösterimi, satır girintisi kullanılmadan çalışmada kullanılan fontla aynı olacak şekilde yapılmalıdır.

Bir Cevap Yazın

Görüntülenme: 266 Yayınlanma Tarihi: 07.05.2018 01:04
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015