10.1. Kadı Sicili-Matbu


İlk Geçtiği Yerde
Sicil Adı (Yılı), haz. Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Aralığı.
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (1073-1074/1663), haz. Fuat Recep & Salih Kahriman (İstanbul: İSAM Yayınları, 2012), 51.

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil (1054/1644), haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel & Zeynep Trabzonlu (İstanbul: İSAM Yayınları, 2011), 37.

Sonraki Geçtiği Yerde Sicil Adı, Cilt/Sayfa Aralığı.
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil, 51.

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil, 38.

Kaynakçada Sicil Adı (Yılı). haz. Adı Soyadı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı. Erişim Adresi
Örnek Galata Mahkemesi 90 Numaralı Sicil (1073-1074/1663). haz. Fuat Recep & Salih Kahriman. İstanbul: İSAM Yayınları, 2012. http://www.kadisicilleri.org/index.php

İstanbul Kadı Sicilleri Eyüb (Havâss-ı Refîa) Mahkemesi 49 Numaralı Sicil (1054/1644). haz. Ayşe Seyyide Adıgüzel & Zeynep Trabzonlu. İstanbul: İSAM Yayınları, 2011. http://www.kadisicilleri.org/index.php

 

EndNote ve Zotero gibi programlara yayımlanmış Kadı Sicilleri kaydedilirken Ad ve Soyad alanı boş bırakılır. Sicil Adı “Eser Başlığı/Title” alanına kaydedilir.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015