11. Din ve Mezhep Adlarının Yazımı

  • Din ve mezhep isimleri Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nde yer alan ilgili madde başlığı esas alınarak yazılır.

Hıristiyanlık | Hinduizm | Şîa | Hâricîler

  • Mezhep isimlerinin içinde geçen harekesiz ayn harfleri, hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilir.
Hatalı Kullanım: Mu’tezile | Eş’arîler Doğru Kullanım: Mu‘tezile | Eş‘arîler

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015