12.3. Sözlük-Web

İlk Geçtiği Yerde Sözlük Adı, “Madde Adı” (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Güncel Türkçe Sözlük, “Mukallit (Erişim 8 Temmuz 2019).

Arabic Ontology, “آمن” (Erişim 31 Ağustos 2019).

Kubbealtı Lugati, “İsnat-İsnad” (Erişim 11 Temmuz 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde Sözlük Adı, “Madde Adı”.
Örnek Güncel Türkçe Sözlük, “Mukallit”.

Arabic Ontology, “آمن”.

Kubbealtı Lugati, “İsnat-İsnad”.

Kaynakçada Sözlük Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Arabic Ontology. Erişim 31 Ağustos 2019.  https://ontology.birzeit.edu

Güncel Türkçe Sözlük. Erişim 8 Temmuz 2019. http://sozluk.gov.tr

Kubbealtı Lugati. Erişim 11 Temmuz 2019. http://lugatim.com

  • Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.
  • Aynı sözlüğün bir veya birden fazla maddesine atıf yapılsa bile kaynakçada madde adları belirtilmez.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015