12. Yayınevi Adlarının Yazımı

Yayınevlerinin marka adları veya marka adı kısaltmaları, yayının üzerinde nasıl ise olduğu gibi yazılır. Bu husus, yayınevlerinin marka adlarının korunması ve yayımladıkları eserlerin etki değerlerinin istatistiki olarak takip edilebilmesi için bir gerekliliktir. Yayınevlerinin marka adlarını oluşturan sözcüklerin ilk harfleri, Arapça isimlerdeki elif lâm takıları ve harfi cerler hariç, büyük harfle yazılır.

Türkçe:

Dergâh Yayınları

İSAM Yayınları

MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları

Ensar Neşriyat

Farsça:

İntişârât-ı Dânişgâh-ı İmâm Sâdık

İntişârât-ı Nâsır-ı Hüsrev

Menşûrât-ı Zevi’l-Kurbâ

Müessese-i Pejûheşî-i Hikmet ve Felsefe-i Îrân

İngilizce:

Cambridge University Press

Oxford University Press

State University of New York Press

Arapça:

Dâru Sâdır

Dâru’l-Kitâbi’l-ʿArabî

Dâru’l-Kitâbi’l-Lubnânî

Dâru’t-Talîʿa li’t-Tıbâʿa ve’n- Neşr

Dâru’l-Maʿârif

el-Câmiʿatü’l-Ürdüniyye

Lecnetü’t-Te’lîf ve’t-Terceme ve’n-Neşr

Matbaʿatü’l-İrşâd

Mektebetü’l-Külliyyâti’l-Ezheriyye

Müessesetü’s-Sâdık

Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekâfiyye

12. Yayınevi Adlarının Yazımı” hakkında 2 yorum var.


  1. iyi günler;

    Arapça eserlerde, birden fazla yayın evi bulunmaktadır. özellikle Zotero’da bunları nasıl gösterebiliriz; şablon olarak nasıl kaydedebiliriz? teşekkürler

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015