13.4. Tez-Tıpta Uzmanlık

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Uzmanlık Tezi/Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakültei Adı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Enes Uyar, Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi (Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017), 34.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Uyar, Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi, 45.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Uyar, Enes. Sağlıklı Bireylerde Oruç Tutmanın Göz Üzerine Olan Etkilerinin Değerlendirilmesi. Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Tezi, 2017.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015