13.6. Tez-Diş Hekimliği Uzmanlık

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi/Specilization in Dentistry” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Tekin, 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Yıl).
Örnek … (Tekin, 2019).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Yıl, Sayfa Numarası).
Örnek … (Tekin, 2019, 23).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Tekin, Elif. Sivas İlinde Yaşayan 7-14 Yaş Aralığındaki Çocuklarda Dental Erozyon Prevalansının ve Etiyolojik Faktörlerin Belirlenmesi. Sivas: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Uzmanlık Tezi, 2019.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015