13.7. Tez-Tıpta Yan Dal Uzmanlık

İSNAD Atıf Sistemi’nde tez adlarının eğik yazımı tercih edilmiştir. Tez türünü belirtmek için “Yayımlanmamış Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi” ifadesi yerine “Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi/Minor Specilization in Medicine” şeklindeki kısa tür belirteci yazılması öngörülmüştür.

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, Yıl), Sayfa Numarası.
Örnek Ayşe Zeynep Bal, Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler (Ankara: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2014), 56.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Tez Adı veya Kısa Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Bal, Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon, 65.
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Şehir: Üniversite Adı, Fakülte Adı, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, Yılı. (varsa) Erişim Adresi
Örnek Bal, Ayşe Zeynep. Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler. Ankara: Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Tezi, 2014.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015