13. Kavramların Yazımı

  • Arapça, Latince vb. yabancı kökenli kavramlar ilk geçtiği, tarif edildiği ve vurgulanması gerektiği yerlerde eğik yazılır.
  • Arapça kavramların içinde ve sonunda geçen harekesiz ayn harfleri, hemze (’) değil, ayn (‘) olarak gösterilir. ör. Fürû‘
  • Bir sessizden sonra hece başında bulunan ayn (‘) ve hemze (’) gösterilir. Ör. Mut‘im, Cüz’î.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015