14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Makale Adı”, Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Numarası.
Örnek Adem Çiftci, “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23.

Galip Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”, Marife 5/3 (2005), 175-193.

Mehmet Kalaycı – Muhammet Emin Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”, Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249.

Ali Ayten vd., “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Makale Adı veya Kısaltılmış Makale Adı”, Sayfa Numarası.
Örnek Çiftci, “Suça Teşebbüsten Vazgeçme”, 23.

Türcan, “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu”, 177.

Kalaycı – Eren, “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography”, 285.

Ayten, “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, 55.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. “Makale Adı”. Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Yayın Ayı Yılı), Sayfa Aralığı.  https://doi.org/XXXXXXXXXX
Örnek Ayten, Ali vd. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

Çiftci, Adem. “İslam Ceza Hukukunda Suça Teşebbüsten Vazgeçme”. Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 19/1 (Haziran 2015), 23-46. https://doi.org/10.18505/cuifd.48242

Kalaycı, Mehmet – Eren, Muhammet Emin. “Reflection of Qāḍīzādelīs-Khalwatīs Tension on the Islamic Heresiography: Muṣṭafá Ibn Ibrāhīm and is Alphabetical Classifıcation of Sects”. Ilahiyat Studies 9/2 (2018), 249-290. https://doi.org/10.12730/13091719.2018.92.182

Türcan, Galip. “Kelâm’ın Meşrûiyeti Sorunu: Ehl-i Sünnet Kelâmı ve Olgusal Gerçeklik Arasındaki İlişki”. Marife 5/3 (2005), 175-193. https://doi.org/10.5281/zenodo.3343671

 • Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “kısa tire (-)” kullanılır.
 • Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
 • Makale sayfa aralığı belirtilirken öncesi ve sonrasında boşluk verilmeksizin kısa tire (-) kullanılır.

Örnek: Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi 12/2 (2012), 45-79.

 • Cilt ve sayı numarasından önce “c.” ve “S” kısaltması kullanılmaz.
 • Derginin cilt ve sayı numarası var ise “Dergi Adı Cilt Numarası/Sayı Numarası (Ay Yıl), sayfa numarası” şeklinde gösterilir.

Örnek: Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20/1 (Haziran 2016), 44.

 • Dergi sadece sayı numarası kullanıyorsa “Dergi Adı Sayı no (Ay Yıl), sayfa” şeklinde gösterilir.

Örnek: ULUM 3 (Temmuz 2018), 120-123.

 • Makale DOI numarası dipnotta belirtilmez. Sadece kaynakçada yazılması yeterlidir.
j  EndNote yazılımında makale DOI numarası EndNote kütüphanesine 10.18505/cuifd.12582 şeklinde kaydedilir, “https://doi.org/” ön eki şablonda yer aldığından ayrıca yazılmaz.
 • Değerlendirme süreçleri tamamlanmış, yayına kabul edilmiş ancak henüz yayımlanmamış, erken görünüm vb. şeklinde ulaşılabilen makalelerin kaynak gösterimi, mevcut bilgiler (cilt ve sayı numarası, sayfa numarası, DOI numarası vb.) yazılarak yapılır. Ancak dergi isminden sonra (Yayın Aşamasında) bilgisi eklenir.

Örnek: Asutay, Muhammet Mücahit. “İlk Fıkhu’l-Luğa Kitaplarında Sözdizim ve Anlamsal Yoruma Bir Bakış”. Mütefekkir (Yayın Aşamasında) 6/12 (2019).

14.1. Makale-Araştırma (Tek Yazarlı-Çok Yazarlı)” hakkında 14 yorum var.


 1. Merhabalar,

  Farsçadan kaynak gösterilen makalelerde ay isimlerinin türkçedeki karşılığı eklenecek mi yoksa bu şekilde bırakılacak mı ? örn: (Pāyīz ve Zemistān 1395),

  1. Farsça, İngilizce vb. Tükçe dışındaki dillerde yayımlanan çalışmalardaki ay veya yayın türü gibi bilgiler, Türkçe olarak yazılır. Mayıs 2019; Doktora Tezi gibi.

 2. Merhaba ,
  Öğretim programlarının kaynak gösterimi nasıl olacak?
  MEB, Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı, 1-2.
  Bu yeterli midir?

 3. Merhabalar, makale içerisinde yapılan tahkiklere atıf nasıl yapılacak acaba? Makaledeki yoruma değil de tahkik yapılan metne ve o metnin müellifine atıf yapmak istediğimde yazarın eserini kitap şeklinde gösterip, tahkik yapanı belirttikten sonra makalenin bulunduğu yeri nasıl belirtmem gerekiyor?

  1. Makale İçinde Yayımlanan Neşir ve Tahkikler:
   İlke Geçtiği Yerde:
   İbrahim el-Halebî, Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl, nşr. Kadir Gömbeyaz, “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”, Bilimname 38 (2019), 57-81.

   Sonraki Geçtiği Yerdee:
   İbrahim el-Halebî, Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl, nşr. Kadir Gömbeyaz, 57.

   Kaynakçada:
   İbrahim el-Halebî. Risâle fi hakkı ebeveyi’r-Resûl. nşr. Kadir Gömbeyaz. “Ebeveyn-i Resûl Meselesine Özgün Yaklaşımlar: İbrahim el-Halebî’ye (ö. 956/1549) Nispet Edilen Bir Risalenin Neşri ve Analizi”. Bilimname 38 (2019), 57-81.

 4. Merhaba,

  İSNAD Atıf Sistemi 2. Edisyon’da, İSNAD Metiniçi ve İSNAD Dipnotlu olmak üzere iki seçenek yer almakta. İSNAD Metiniçi bölümünü incelediğimde, kitap, makale ve diğer kaynakların metin içinde gösterimlerinin Dipnotlu bölümüyle aynı olduğunu gördüm. Diğer bir ifadeyle, incelediğim Metiniçi bölümünde, parantez içi atıf sistemine ilişkin örneklere rastlayamadım. Bu durum, bende, İSNAD’ın, parantez içi değil de yalnızca klasik dipnot sistemini esas almış olabileceğine ilişkin bir düşünceye sebep oldu. Bu anlamda, danışma ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.

 5. herhangi bir derginin bir makalesinden alıntı yaptığımızda yılla birlikte ayı da vermek gerekiyor. ancak eski dergilerde ve özellikle bazı dergilerde yıl dışında aya yer verilmiyor. böyle bir durumda atıfta bulunduğumuz makaleyi ilk kez gösterirken ve kaynakçada yazarken sadece yılı belirtmek yeterli midir? ayı yazmamıza mutlaka gereklilik var mıdır?
  saygılarımla

  1. Sayıların yayın dönemleri bazen ay olarak bazen mevsim olarak belirtilir, Nisan 2020 veya Bahar 2020 gibi. Eğer yayın dönemi veya mevsimi belirtilmemiş ise sadece yıl belirtmek yeterlidir.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015