15. Rakamların Yazımı

  • Saat, para tutarı, ölçü ve istatistiksel veriler rakam ile yazılır:

17.30’da | 1.500.000 lira | 150 kilometre | 15 metre kumaş | 1.250.000 kişi

  • Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz:

%25 | ‰50

  • Sayılar yazıyla yazılabilir:

bin yıldan beri | on dört gün | haf­tanın beşinci günü | üç ayda bir | yüz soru

  • Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılır:

1 milyar 500 milyon kişi | 3 bin 255 kalem | 8 trilyon 412 milyar vb.

  • Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır:

iki yüz | üç yüz altmış beş | bin iki yüz elli bir

  • Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir:

ikişer | dokuzar | yüzer.[1]

[1]      Türk Dil Kurumu (TDK), “Yazım Kuralları” (Erişim 16 Nisan 2019).

15. Rakamların Yazımı” hakkında 2 yorum var.


  1. IV. Haçlı Seferi ya da II. Kılıçarslan gibi kelimelerin yazımında Roma rakamları kullanılacak mı? Online kılavuzda bununla ilgili bir bilgilendirme göremedim.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015