2.2. Kitap-Tek Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (İnan, 2018).

… (Sezgin, 1967-2015).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (İnan, 2018).

… (Sezgin, 1967-2015).

Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Sezgin, 1967-2015, 17/19-23).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı.  x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek İnan, Afet. Piri Reis’in Hayatı ve Eserleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2018.

Sezgin, Fuat. Geschichte des arabischen Schrifttums. 17 Cilt. Leiden: Brill, 1967-2015.

 

EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı ve soyadı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

Arap müelliflerin nisbe veya lakabında yer alan elif lâm takısı (el-, er- vb.), kaynakçada ad alanının en sonuna yazılır. ör. Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-. Böylece “el-” takısı EndNote ve Zotero programlar kullanıldığında ilk dipnotta “Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî” şeklinde yer alırken, kaynakçada soyad alanına yazılan meşhur addan önce görünmez. Çalışma tamamlandığında kaynakça kısmındaki “el” takıları manuel olarak silinebilir.

Örnek: Topaloğlu, Bekir

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Nokta ve basım ifadesi (x. Basım) yazılmaz.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015