2.3. Kitap-İki Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Barkan – Ayverdi, 1973).

… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Barkan – Ayverdi, 1973).

… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018).

Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı – Yazar Soyadı, Basım Tarihi, Sayfa Numarası).
Örnek … (Barkan – Ayverdi, 1973, 45).

… (Arı – Parmaksızoğlu, 2018, 56-57).

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı – Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Barkan, Ömer Lütfi – Ayverdi, Ekrem Hakkı. İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 953 Tarihli.  İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti, 1973.

İnan, Arı – Parmaksızoğlu, İsmet. Düşünceleriyle Atatürk. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2018.

  • Yazar isimlerinin arasında, öncesi ve sonrasında boşluk bırakılarak “ve/ampersand işareti (&)” kullanılır.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015