2.4. Kitap-Çok Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).
Örnek … (Eisen vd., 1998).
Sonraki Geçtiği Yerde … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Yılı).
Örnek … (Topaloğlu vd., 1998).
Doğrudan Alıntı … (İlk Yazarın Soyadı vd., Basım Tarihi, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Topaloğlu, vd., 1998, 17).
Kaynakçada İlk Yazar Soyadı, Adı vd..  Kitap Adı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Eisen, Mitchell L.  vd.. Memory and Suggestibility in the Forensic Interview. Mahwah, NJ: L. Erlbaum Associates, 2002.

Topaloğlu, Bekir vd.. İslam’da İnanç Esasları. İstanbul: MÜ İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1998.

  • Yazar sayısı üç veya daha fazla ise ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.
EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015