2.5. Kitap-Editörlü

İlk Geçtiği Yerde … (Editör Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Faroqhi, 2011).

… (Kaynar, 2015).

… (Furat, 2018).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Editör Soyadı, Basım Yılı).
Örnek … (Faroqhi, 2011).

… (Kaynar, 2015).

… (Furat, 2018).

Doğrudan Alıntı … (Editör Soyadı, Basım Yılı, Cilt/Sayfa Numarası).
Örnek … (Faroqhi, 2011, 67-68).

… (Kaynar, 2015, 56).

… (Furat, 2018, 45-46).

Kaynakçada Editör Soyadı, Adı (ed.). Kitap Adı. x Cilt. Şehir: Yayıncı, x. Basım, Yayın Tarihi.
Örnek Faroqhi, Suraiya (ed.). Türkiye Tarihi 1603-1839. 3 Cilt. İstanbul: Kitap Yayınevi, 2011.

Furat, Ahmet Hamdi vd. (ed.). Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler)-XVIII. Yüzyıl. 2 Cilt. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2018.

Kaynar, Mete Kaan (ed.). Türkiye’nin 1950’li Yılları. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.

  • Editör sayısı üç veya daha fazla ise ilk editörün adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk editörün soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015