20.2. Katalog-Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde Editör Adı ve Soyadı, Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Yûsuf Zeydân, el-Mahtûtâtü’l-elfiyye (Kahire: Dâru’l-Hilâl, 2004), 33-34.

Hanbâbâ Müşâr, Fihrist-i kitâbhâ-yı çâpî-i Arabî (Tahran: Çâp-i Rengîn, 1965), 44.

Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, Kitap Adı, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Zeydân, el-Mahtûtâtü’l-elfiyye, 45-50.

Müşâr, Fihrist-i kitâbhâ-yı çâpî-i Arabî, 90-92.

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Kitap Adı. çev. Çeviren Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Müşâr, Hanbâbâ. Fihrist-i kitâbhâ-yı çâpî-i Arabî. Tahran: Çâp-i Rengîn, 2. Basım, 1965.

Zeydâm, Yûsuf. el-Mahtûtâtü’l-elfiyye. Kahire: Dâru’l-Hilâl, 2004.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015