21.2. Görüşme-Webte

Eğer görüşmenin (mülâkatın) online olarak sesli ya da yazılı hâli mevcutsa hem dipnotta hem de kaynakçada belirtilir.

İlk Geçtiği Yerde Görüşme Yapılanın Adı Soyadı, “Görüşme Başlığı” (Görüşmeci: Adı Soyadı, Kayıt Biçimi, Görüşme Gün Ay Yıl).
Örnek Halil İnalcık, “Fatih Sultan Mehmed” (Görüşmeci: İlber Ortaylı, Video Kaydı, Görüşme 3 Mart 1985).
Sonraki Geçtiği Yerde Görüşme Yapılanın Soyadı, “Görüşme Başlığı” (Görüşme Gün Ay Yıl).
Örnek İnalcık, “Fatih Sultan Mehmed” (Görüşme 3 Mart 1985).
Kaynakçada Görüşme Yapılanın Soyadı, Adı. “Görüşme Başlığı” (Görüşmeci: Adı Soyadı, Kayıt Biçimi, Görüşme Gün Ay Yıl). Erişim Adresi
Örnek İnalcık, Halil. “Fatih Sultan Mehmed” (Görüşmeci: İlber Ortaylı, Video Kaydı, Görüşme 3 Mart 1985). https://www.youtube.com/watch?v=8px5eBJHYNE&list=PLCq4ha8CiOukJvXOx3Kp8lC9QoSqLIVjj&index=4

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015