22.1. Mevzuat-Resmî Gazete’de

İlk Geçtiği Yerde … (Mevzuat Adı/Mevzuat Adı Kısaltması, Yayın Tarihi).
Örnek … (Fı̇kı̇r ve Sanat Eserlerı̇ Kanunu/FSEK, 13 Aralık 1951).

… (Yükseköğretı̇m Kanunu/YK, 6 Kasım 1981).

… (Doçentlik Yönetmeliği/DY, 15 Nisan 2018).

… (Commission Decision (EU) 2017/1002 of 7 June 2017 on the proposed citizens’ initiative entitled Stop extremism/Stop extremism, 15 June 2017).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Mevzuat Adı Kısaltması, Yayın Tarihi).
Örnek … (FSEK, 13 Aralık 1951).

… (YK, 6 Kasım 1981).

… (DY, 15 Nisan 2018).

… (Stop extremism, 15 June 2017).

Doğrudan Alıntı … (Mevzuat Adı Kısaltması, Yayın Tarihi, md. Madde Numarası).
Örnek … (FSEK, 13 Aralık 1951, md. 1/4).

… (YK, 6 Kasım 1981, md. 2).

… (DY, 15 Nisan 2018, md. 3.).

… (Stop extremism, 15 June 2017, p. 2).

Kaynakçada Mevzuat Adı Kısaltması, Mevzuat Adı (Kanun No. Kanun Numarası). Resmî Gazete Sayı No (Yayın Tarihi). Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek DY, Doçentlik Yönetmeliği. Resmî Gazete 30392 (15 Nisan 2018). Erişim 3 Eylül 2019. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180415-3.htm

FSEK, Fı̇kı̇r ve Sanat Eserlerı̇ Kanunu (Kanun No. 5846). Resmî Gazete 7981 (13 Aralık 1951). Erişim 3 Eylül 2019. https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/33768?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Stop extremism, Commission Decision (EU) 2017/1002 of 7 June 2017 on the proposed citizens’ initiative entitled Stop extremism. Official Journal of the European Union L 152/1 (15 June 2017). Erişim 3 Eylül 2019. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2017/1002/oj

YK, Yükseköğretı̇m Kanunu (Kanun No. 2547). Resmî Gazete 17506 (6 Kasım 1981). Erişim 3 Eylül 2019.  http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2547.pdf

  • Avrupa Birliği mevzuatına atıf için bk. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Mevzuatı Çeviri Rehberi (Ankara: Avrupa Birliği Bakanlığı, 2017), https://www.ab.gov.tr/files/ceb/ab_mevzuati_ceviri_rehberi.pdf

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015