26. Veri Tabanı

İlk Geçtiği Yerde Veri Tabanı Adı (Veri Tabanı Adının Kısaltması), “Aranan: Arama Kelimesi” (Erişim Gün Ay Yıl).
Örnek Web of Science (WoS), “Aranan: Maturidism” (Erişim 18 Eylül 2019).

Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini (DAVET), “Aranan: Oruç İbadeti” (Erişim 12 Eylül 2019).

AlManhal eLibrary (ALMANHAL), “Aranan: إسناد” (Erişim 9 Temmuz 2019).

Sonraki Geçtiği Yerde Veri Tabanı Adının Kısaltması, “Aranan: Arama Kelimesi”.
Örnek WoS, “Aranan: Maturidism”.

DAVET, “Aranan: Oruç İbadeti”.

ALMANHAL, “Aranan: إسناد”.

Kaynakçada Veri Tabanı Adının Kısaltması, Veri Tabanı Adı. “Aranan: Arama Kelimesi”. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek ALMANHAL, Al Manhal eLibrary. “Aranan: إسناد”. Erişim 9 Temmuz 2019. http://platform.almanhal.com

DAVET, Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini. “Aranan: Oruç İbadeti”. Erişim 12 Eylül 2019. www.davet.org.tr

EBSCO, EBSCO Akademik Search Complete. “Aranan: Mehmet Akif Ersoy”. Erişim 19 Nisan 2019. http://search.ebscohost.com

WoS, Web of Science. “Aranan: Maturidism”. Erişim 18 Eylül 2019. http://apps.webofknowledge.com

  • Web of Science, EBSCO ve SCOPUS gibi kurum isimleri yazılırken ad alanına veri tabanının marka ismi, soyad alanına ise marka kısaltması yazılır.

Örnek:       Soyad, Ad

AB, Aile Bakanlığı

EBSCO, EBSCO Academic Search Comlete

WoS, Web of Science

DAVET, Dini Araştırmalar Veri Tabanı İlahiyat Atıf Dizini

  • Elektronik yayınların internet erişim adresleri dipnotta değil sadece kaynakçada belirtilir. Eserin yayın türünün bilinebilmesi amacıyla dipnotta eser adından sonra parantez içinde erişim tarihi yazılır.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015