3.2. Kitap Bölümü-Neşredilen Eserde

İlk Geçtiği Yerde Yazar Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, Kitap Adı, mlf. Müellifin Adı Soyadı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime”, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1/14.
Sonraki Geçtiği Yerde Yazar Soyadı, “Bölüm Adı”, Cilt/Sayfa Numarası.
Örnek Mahmud, “Mukaddime”, 1/34.
Kaynakçada Bölüm Yazarının Soyadı, Adı.  “Bölüm Adı”. Kitap Adı. mlf. Müellifin Adı Soyadı. Cilt/Sayfa Aralığı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. mlf. Ebû İshâk İbrâhim ez-Zâhid es-Saffâr. 1/5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.
  • Tahkik edilen veya neşredilen bir kitapta yer alan mukaddime, takdim ve ekler gibi kısımlar da kitap bölümü olarak kaynak gösterilir.

3.2. Kitap Bölümü-Neşredilen Eserde” hakkında 4 yorum var.


  1. Neşreden mukaddimesinin sayfaları Arap alfabesi ile numaralandırıldığında sayfa numarası nasıl ifade edilir?

    1. Neşreden mukaddimesinin sayfaları Arap alfabesi ile numaralandırıldığında Kevserî, “Mukaddime”, 3 şeklinde gösterilir. AYIRICI olarak “Mukaddime” yazıldığı için ayrıca Arapça numaralandırma olduğunun belirtilmesine gerek yoktur.

        1. Kaynakta yazıldığı şekilde gösterilir. Yalnız sayfa numarası farklı alfabe ile yazılmışsa, örneğin Arap alfabesi veya Arapça numaralandırma varsa bunlar latin alfabesiyle gösterilir.

Sinan için bir cevap yazın Cevabı iptal et


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015