33. Ses Kaydı

İlk Geçtiği Yerde … (Soyadı, Yılı).
Örnek … (Koca, 2016).

… (Jackson, 2001).

… (Biçer, ts.).

… (Naina, 1987).

… (Şener, 1970).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Soyadı, Yılı).
Örnek … (Koca, 2016).

… (Jackson, 2001).

… (Biçer, ts.).

… (Naina, 1987).

… (Şener, 1970).

Doğrudan Alıntı … (Soyadı, “Kayıt Adı”, Atıf Yapılan Saat:Dakika:Saniye-Saat:Dakika:Saniye).
Örnek … (Koca, 2016, 00:03:04-00:03:09).

… (Jackson, 2001, 00:03:24-00:04:00).

… (Biçer, ts., 00:04:08-00:04:40).

… (Naina, 1987, 00:01:01-00:02:03).

… (Şener, 1970, 00:04:50-00:06:20).

Kaynakçada Soyadı, Adı. “Kayıt Adı”. Albüm/Yayıncı veya Arşiv Adı. Erişim Gün Ay Yıl. Erişim Adresi
Örnek Biçer, İsmail. “Bakara Sûresi”. Seher Demir Özel Arşivi, ts.

Jackson, Michael. “Break of Dawn”. Invincible (2001). Erişim 12 Temmuz 2018. https://rateyourmusic.com/release/album/michael-jackson/invincible-10

Koca, Fatih. “Hak Bir Gönül Verdi Bana”. Lâ Mekân, 2016.

Naina, Ahmed. “Sûrat Al-Fatihah”. al-Mushaf al-Mujawwad, 1987. Erişim 14 Temmuz 2018. https://en.islamway.net/collection/10935/al-mushaf-al-mujawwad

Şener, Taner. “Derman Kâr Eylemez”. Gönül Plak, 1970. Erişim 18 Temmuz 2018.  https://kasif.mkutup.gov.tr/SonucDetay.aspx?MakId=590311.

  • Ses kaydının telif veya kayıt tarihi belli değil ise “Yıl” alanına “ts.” kısaltması yazılır.
Yayımlanmayan sadece özel arşivde yer alan bir kayıt EndNote ve Zotero’da kaydedilirken “Albüm Adı” alanına Özel Arşiv Adı yazılır.

Albüm Adı: Berat Demir Özel Arşivi

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015