38.1. Harita-Matbu

İlk Geçtiği Yerde Haritacı Adı Soyadı, Harita Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı).
Örnek M. Kazım Çeçen, I. Bayezid Suyolu Haritaları (İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977).

Dahiliye Nezâreti, Vilayet Yolları Haritasıdır (İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913).

Muhyiddin b. Hacı Mehmed Pîrî Reis, Piri Reis Haritası (İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966).

Sonraki Geçtiği Yerde Hazırlayan Soyadı, Harita Adı.
Örnek Çeçen, I. Bayezid Suyolu Haritaları.

Dahiliye Nezâreti, Vilayet Yolları Haritasıdır.

Pîrî Reis, Piri Reis Haritası.

Kaynakçada Haritacı Soyadı, Adı. Harita Adı. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı. (varsa) Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, No. Demirbaş Numarası. Erişim Adresi
Örnek Çeçen, M. Kazım. I. Bayezid Suyolu Haritaları. İstanbul: İSKİ Yayınları, 1977.

DN, Dahiliye Nezâreti. Vilayet Yolları Haritasıdır. İstanbul: Dahiliye Nezâreti Umur-i Mahalliye Vilayet Müdüriyeti, 1329/1913. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No. 23589. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

Pîrî Reis, Muhyiddin b. Hacı Mehmed. Piri Reis Haritası. İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Hidrografi Neşriyatı, 1966. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, No. Bel_Osm_B.00038. http://ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

  • Haritacı adı ve soyadı belli değil ise harita adı alanına yayımlayan kurum adı, soyadı alanına ise kurum adı kısaltması yazılır.

Örnek:           Haritacı Adı: Dahiliye Nezâreti

Haritacı Soyadı: DN

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015