40. Kısa Mesaj

İlk Geçtiği Yerde … (Gönderici Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Doğan, 2 Eylül 2019).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Gönderici Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Doğan, 2 Eylül 2019).
Doğrudan Alıntı … (Gönderici Soyadı, Gün Ay Yıl).
Örnek … (Doğan, 2 Eylül 2019).
Kaynakçada Gönderici Soyadı, Adı. Konu. Kısa Mesa Gün Ay Yıl, Alıcı Adı Soyadı.
Örnek Doğan, Yusuf. İlahiyat Atıf Dizini hk.. Kısa Mesa 2 Eylül 2019, Alıcı Sami Şahin.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015