5.1. Kitâb-ı Mukaddes-Basılı

Kitâb-ı Mukaddes pasajlarına atıf yapıldığında, ilk geçtiği yerde kullanılan eserin basım bilgisine yer verilir.

İlk Geçtiği Yerde … (Kitap Adı, Basım Tarihi, Bölüm Adı Bölüm Numarası/Cümle Numarası.
Örnek … (Kitâb-ı Mukaddes, 2003, Yaratılış 1/12).

… (Kitâb-ı Mukaddes, 2003, Resullerin İşleri 12/10-12).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Bölüm Adı Bölüm Numarası/Cümle Numarası).
Örnek … (Yaratılış 1/12).

… (Resullerin İşleri 12/10-12).

Doğrudan Alıntı … (Bölüm Adı Bölüm Numarası/Cümle Numarası).
Örnek … (Yaratılış 1/12).

… (Resullerin İşleri 12/10-12).

Kaynakçada Kitap Adı. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Kitâb-ı Mukaddes. İstanbul: Kitabı Mukaddes Şirketi, 2. Basım, 2003.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015