5. Anahtar Kelimelerin Seçimi

Öz ve Abstract kısımlarından hemen sonra en az beş, en çok sekiz kavramdan oluşan “Anahtar Kelimeler/Keywords” yer almalıdır. Anahtar kelimeler, yayının elektronik ortamda taranmasına ve dizinlenmesine yardımcı olur. Ayrıca yayının araştırmacılar tarafından kolaylıkla bulunmasında büyük öneme sahiptir. Bu sebeple aşağıda sıralanan hususlara uyulmalıdır:

 1. İlgili makaleyi doğru olarak yansıtan kavramlar seçilmelidir.
 2. Genelden özele doğru sıralanmalıdır.
 3. İlk kavram mutlaka ilgili bilim dalı adı olmalıdır (Siyasi Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Tefsir, Hadis, Kelâm, vb.).
 4. İkinci kavram araştırmayı yansıtan konu, ülke, şehir, şahıs ismi veya eser adı olarak belirlenmelidir (Savaş, Göç, Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Kader, Mu‘tezile, Mâtürîdî, Kitabü’t-Tevhîd).
 5. Daha sonra makale içeriğini tam olarak yansıtan kavramlar eklenmelidir (Millî Mücadele, Sakarya Meydan Savaşı, İnsan Fiilleri, Kesb, İstitâat).
 6. Çalışma şahıs veya eser odaklı ise ilgili eser ve müellif adı anahtar kelime olarak mutlaka yazılmalıdır.
 7. Tek başına kullanıldığında sözcük anlamı dışında kavramsal mânaya sahip olmayan sözcükler, kavram olarak tercih edilmemelidir.
 8. Anahtar kelimeler özel isim olsun veya olmasın mutlaka büyük harfle başlanarak yazılmalıdır.

Örnek: İSNAD Atıf Sistemi esas alınarak belirlenmiş anahtar kelimeler

Anahtar Kelimeler: Siyasi Tarih, Türkiye, Millî Mücadele, Mustafa Kemal Atatürk, Sakarya Meydan Savaşı.

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Kader, Mâtürîdîlik, Mâtürîdî, Kesb, İstitaat.

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Tikkun Olam, Dünyayı Tamir Etmek, Yahudilik, Amerikan Yahudiliği.

Anahtar Kelimeler: Din Psikolojisi, Maneviyat, Manevi Sağlık, Hayata Yönelim, Envanter.

Anahtar Kelimeler: Din Felsefesi, Tanrı, Dinî Tecrübe Delili, Duyu Tecrübesi, Saf Bilinç.

Anahtar kelime seçiminde yararlanılabilecek web sayfaları şunlardır:

 • Dini Araştırmalar Veri Tabanı-İlahiyat Atıf Dizini

https://www.davet.org.tr

 • Library of Congress/Keyword Authorities

https://authorities.loc.gov

 • Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi

https://islamansiklopedisi.org.tr

 • Index Islamicus/Thesaurus

http://bibliographies.brillonline.com/browse/index-islamicus#browse-tab-1

 • Encyclopaedia of Islam Three

http://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopaedia-of-islam-3

 • CERL (Consortium of European Research Libraries)

https://thesaurus.cerl.org/cgi-bin/search.pl

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015