6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)

Buhârî, Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Tirmizî, Nesâî ve Dârimî’nin hadis (ḥadīth) kitaplarından biri kaynak gösterilirken “Kitap Adı” ve Bâb numarasına yer verilir. Ayrıca parantez içinde hadis numarası da belirtilebilir.

EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

Örnek:

Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-

Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken örneklerde “x” ile belirtilen “Cilt Sayısı/Number of Volumes” ile “Basım/Edition” alanlarına, rakam ile cilt ve baskı sayısı yazılır. Eserin ilk baskısının “1. Basım” şeklinde belirtilmesine gerek yoktur.

EndNote ve Zotero gibi programlarda atıf oluşturulurken “Sayfa Numarası” alanına “Kitâb Adı” ve Bâb Numarası elle yazılır. Kitâb adlarını programa ayrı ayrı kaydetmeye gerek yoktur. Aynı hadis kaynağına ikinci kez atıf yapıldığında programlar dipnot bilgisinin Yazar Meşhur Adı kısmını otomatik oluşturur; Kitâb Adı ve Bâb Numarası “Menâḳıb”, 24 şeklinde elle yazılır. Sonuçta dipnot bilgisi Buhârî, “Menâḳıb”, 24 olarak yazılmış olur.

 

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Bâb Numarası).
Örnek … (Buhârî, “Menâḳıb”, 24).
Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Bâb Numarası).
Örnek … (Buhârî, “Menâḳıb”, 24).
Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, “Kitâb Adı”, Bâb Numarası).
Örnek … (Buhârî, “Menâḳıb”, 24).
Kaynakçada Yazar Soyadı, Yazar Adı. Hadis Kitabının Adı. nşr. Neşredenin Adı Soyadı. x Cilt. Basım Yeri: Yayıncı, x. Basım, Basım Yılı.
Örnek Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmail el-. el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ. nşr. Muhammed Züheyr b. Nasr. 8 Cilt. b.y.: Dâru Tavki’n-Necât, 2. Basım, 1422/2001.

6.1. Hadis (“Kitâb Adı”, Bâb No. Sistemi)” hakkında 2 yorum var.


  1. mesela buhari ikinci defa kaynak gösterildiğinde el-camiu-s’sahih ismi tekrar görünüyor. bu sorun nasıl halledilebilir

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015