7. Yazma Eser

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek … (Keşşî, Şehit Ali Paşa, 1153).

… (Siğnâkī, Esad Efendi, 3893).

… (Birgiwī, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Soyadı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası).
Örnek … (Keşşî, Şehit Ali Paşa, 1153).

… (Siğnâkī, Esad Efendi, 3893).

… (Birgiwī, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5).

Doğrudan Alıntı … (Yazar Soyadı, Koleksiyon No. Kayıt Numarası, Varak Numarası).
Örnek … (Keşşî, Şehit Ali Paşa, 1153, 79a).

… (Siğnâkī, Esad Efendi, 3893, 210a).

… (Birgiwī, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5, 21b-22a).

Kaynakçada Yazar Soyadı, Adı. Yazma Eser Adı. Kütüphanenin Bulunduğu Şehir: Kütüphane Adı, Koleksiyon Adı, Kayıt Numarası, Varak Aralığı. Erişim Adresi
Örnek Birgiwī, Meḥmed ibn Pīr ʿAlī. Kitāb al-Ṭarīgah al-Muḥammadīyah. Copenhagen: The Royal Library, Danish Collection, Cod. Arab. A.C. 5/1a-227b.

Keşşî, Ebû Şekûr Muhammed b. Abdüsseyyid es-Sâlimî. et-Temhîd fî beyâni’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, 1153, 1a-217b.

Siğnâkī, Hüsâmeddin Hüseyin b. Ali. et-Tesdîd fî şerḥi’t-Temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi, 3893, 1a-215a.

  • Bir yazma eserin farklı kütüphanelerde nüshalarının bulunabilmesi ve yapılan çalışmada eserin birden fazla nüshasının kullanılabilmesi nedeniyle, esere ikinci ve sonraki atıflarda koleksiyon ve kayıt numarası belirtilir.
  • Varak numarasından önce “vr.” kısaltması kullanılmaz.
EndNote ve Zotero gibi programlara yazar adı kaydedilirken Soyad, Ad şeklinde kaydedilir. Arap müelliflerin isimleri kaydedilirken Yazar Adı alanına “Künyesi Adı Nisbesi Lakabı”, Soyadı alanına ise “Meşhur Adı” yazılır.

Örnek: Gazzâlî, Ebû Hâmid Muhammed el-

Kādîhan, Fahreddîn Hasan b. Mansûr el-Özkendî

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015