8. Yunan ve Roma Klasikleri

İlk Geçtiği Yerde … (Yazar Adı, Basım Yılı).
Örnek … (Aristoteles, 1960).

… (Thomas Aquinas, 1961).

… (Aristoteles, 1996).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Yazar Adı, Basım Yılı).
Örnek … (Aristoteles, 1960).

… (Thomas Aquinas, 1961).

… (Aristoteles, 1996).

Doğrudan Alıntı … (Yazar Adı, Basım Yılı, Bölüm Numarası Alt Bölün Numarası Paragraf Numarası Satır Numarası).
Örnek … (Aristoteles, 1960, 1031a 15-20).

… (Thomas Aquinas, 1961, XI.2 2188).

… (Aristoteles, 1996, III.4 999b 5-7).

Kaynakçada Yazar Adı. Kitap Adı. ed. Editör, çev. Çeviren. Basım Yeri: Yayıncı, Basım Sayısı, Basım Yılı.
Örnek Aristoteles. Metafizik. çev. Ahmet Arslan. İstanbul: Sosyal Yayınlar, Kasım 1996.

Aristoteles. Metaphysics. çev. Richard Hope. USA: The University of Michigan Press: Ann Arbor Paperbacks, 1960.

Thomas Aquinas. Commentary on the Metaphysics of Aristotle. çev. John P. Roman. 2 Cilt. Chicago: Henry Regnery Company, 1961.

 

Klasik eserlere referansta bulunurken EndNote ve Zotero gibi programlarda sayfa numarası alanına uluslararası standart atıf usulü yazılır.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015