9. Arşiv Belgesi

Osmanlı Arşivi’nde (BOA) Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki döneme ait Osmanlı Devlet kurumları ile merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalar bulunmaktadır. Cumhuriyet Arşivi’nde Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler vardır. Defter adlarının kısaltmaları, Devlet Arşivleri Başkanlığının belirlemiş olduğu kodlara uygun olarak yazılmalıdır. Kodlara Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi’nden ulaşılabilmektedir.[1]

Örnek:

Defter Adı Defter Kodu
Mühimme-i Asâkir Defterleri A.DVNS.ASK.MHM.d
İlk Geçtiği Yerde … (Defter Kodu, No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası)
Örnek … (A.DVNS.ASK.MHM.d, No. 989, Gömlek No. 7).

… (A.DVN.DVE, No. 976).

Sonraki Geçtiği Yerde … (Defter Kodu, No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası)
Örnek … (A.DVNS.ASK.MHM.d, No. 989, Gömlek No. 7).

… (A.DVN.DVE, No. 976).

Doğrudan Alıntı … (Defter Kodu, No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası, Varak No.)
Örnek … (A.DVNS.ASK.MHM.d, No. 989, Gömlek No. 7, 1a.).

… (A.DVN.DVE, No. 976, 61a).

Kaynakçada Arşiv Adı Kısaltması, Arşiv Adı. Defter Adı [Defter Kodu]. No. Numarası, (varsa) Gömlek No. Numarası. (varsa) Erişim Adresi
Örnek BOA, Osmanlı Arşivi. Bâb-ı Âsafî- Âmedî Kalemi [A.(AMD)]. No. 16, Gömlek No. 72. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

BOA, Osmanlı Arşivi. Düvel-i Ecnebiye Belgeleri [A.DVN.DVE]. No. 976. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

BOA, Osmanlı Arşivi. Mühimme-i Asâkir Defterleri [A.DVNS.ASK.MHM.d]. No. 989, Gömlek No. 7. https://katalog.devletarsivleri.gov.tr

 

EndNote ve Zotero gibi programlara bu türde bir yayın kaydedilirken Defter Adı “Eser Başlığı/Title”, Defter Kodu ise “Kısa Başlık/Short Title” alanına kaydedilir.

[1]      İskender Türe & Salim Kaynar, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi (İstanbul: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 4. Basım, 2017, https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/osmanli-arsivi-yayinlar/osmanli_arsivi_rehberi_2017.pdf

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015