1.9. Âyetlerin Kaynak Gösterimi


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.

Âyet atıflarında âyet metni veya Türkçe’si çift tırnak içinde verilir, sûre ve âyet numarası dipnotta değil, parantez içinde yazılır. Sûre adlarındaki “el-” takılarına ve uzatmalara (â) riayet edilir. Ayrıca âyet meâli italik değil, düz şekilde yazılır.

“İnananlar o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.” (el-Enfâl 8/2).

One thought on “1.9. Âyetlerin Kaynak Gösterimi


  1. Sure ve ayet numaralarının dipnot yerine metin içinde verilmesi, makalenin başlığında veya öz kısmında ayetlere yapılan atıfları, ayrıca, metnin okunmasına yönelik akıcılık ve bütünlüğü bozucu ve estetik açıdan zorlayıcı görünmektedir. Türkçe literatürdeki pek çok eserde de ayetlerin dipnotta belirtilmesi göz önüne alınarak bu uygulama kanaatimce daha uygundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüntülenme: 1358 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:39
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015