1.21. Dipnotların Yazımı


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.

Eser adlarının yazımında, yukarıda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Dipnotlarda kaynaklar kronolojik sıraya göre klasik kaynaklar, yeni araştırma ve incelemeler (kitaplar/makaleler) ve ansiklopedi maddeleri şeklinde sıralanmalıdır.

İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi), kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarasıyla belirtilmelidir. Sayfa numarasından önce “s.” kısaltması kullanılmamalıdır.

Arapça yazar adı tek kelime ile veriliyorsa “el-” takısı kullanılmamalıdır: “el-Gazzâlî” değil “Gazzâlî” şeklinde yazılmalıdır.

Arapça eser adlarındaki “kitab” kelimesi kısaltılmamalı, “kitab” kelimesinden sonra gelen kelime büyük harfle yazılmalıdır.

Hatalı kullanım: K.el-Hac /  Kitâbü’l-hac

Doğru kullanım: Kitâbü’l-Hac

Dipnot işaretleri, virgül ve nokta gibi imla işaretlerinden sonra olmalıdır.

Hatalı kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”11.

Doğru kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”.11

One thought on “1.21. Dipnotların Yazımı


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüntülenme: 1181 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:43
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015