1.6. Müellif İsimlerinin Yazımı


Görüntülediğiniz içerik güncel olmayan bir edisyonuna aittir. Güncel edisyonda bu içerik değiştirilmiş olabilir.

Şahıs isimleri metinde ilk geçtiği yerde Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’nin şahıs maddesinde yer alan madde adı veya imlâ kuralları esas alınarak yazılır: Fahreddîn er-Râzî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî.

Metinde adı geçen şahısların vefat tarihleri “(ö. Hicrî/Milâdi)” olarak ilk geçtiği yerde belirtilir: Ebû İshâk es-Saffâr (ö. 534/1139).

Özel isimlerin sonuna gelen hal ekleri, hemen isimden sonra yazılır, vefat tarihleri hal eklerinden sonra yazılır.

Hatalı kullanım: “Saffâr (ö. 534/1139)’ın kelâm müdâfaası …”.

Doğru kullanım: “Saffâr’ın (ö. 534/1139) kelâm müdâfaası …”.

Şahıs isimlerinde (kavram ve mezhep isimlerinde) geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil ayn (‘) olarak gösterilmesi gerekmektedir: Şu‘be.

Metinde veya dipnotlarda müellif ismi tek kelime ile yazılıyor ise harf-i tarif kullanılmamalıdır.

Hatalı kullanım: er-Râzî, es-Saffâr, el-Gazzâlî.

Doğru kullanım: Râzî, Saffâr, Gazzâlî.

“Gayın” ve “Kāf” harfinden sonra uzatma içeren şahıs ve eser isimlerindeki med, “â, î, û” olarak değil, “ā, ī, ū” şeklinde düz çizgi ile gösterilmelidir.

Hatalı kullanım: Abdülkâdir, Gâyetü’l-merâm

Doğru kullanım: Abdülkādir, Gāyetü’l-merâm

3 thoughts on “1.6. Müellif İsimlerinin Yazımı


    1. Türkçe metinde düz çizgi KAF ve GAYN harflerinde sonra kullanılmaktadır; İngilizce metinde ise tüm uzatmalar düz çizgi ile yazılmaktadır. Bu sebeple merâm yazımı doğrudur.

    2. Türkçe metinde düz çizgi KAF ve GAYN harflerinde sonra kullanılmaktadır; İngilizce metinde ise tüm uzatmalar düz çizgi ile yazılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Görüntülenme: 648 Yayınlanma Tarihi: 15.03.2018 13:37
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015