1.7.2. Arapça Kaynak İsimlerinin Yazımı


Arapça kitap ve dergi isimlerinin yazımında, genel kural olarak sadece ilk kelimenin ilk harfi büyük harfle yazılır. Ancak kitap adı içinde özel isim (şahıs, ülke, şehir veya başka bir kitap adı vb.) varsa o da büyük harfle yazılmalıdır:

Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd

Şerḥu’l-Maḳāṣıd

el-Ḳand fî ẕikri ʿulemâʾi Semerḳand

Kitâb kelimesi ile başlayan Arapça eserlerde ikinci kelimenin ilk harfi de büyük yazılmalıdır: Kitâbü’t-Tevhîd.

Arapça “gayın” harfi ile başlayan isimler “yumuşak Ğ” ile değil, “G” harfi ile yazılır.

Hatalı kullanım: Ğâyetü’n-Nihâye

Doğru kullanım: Gāyetü’n-Nihâye