2.1.6. Basılı Bildiri ve Tebliğ Metinleri

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
Basılı bildiri ve tebliğ metinleri dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Kitap Adı, ed. Editör Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi), Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Tebliğ Başlığı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Osman Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008), ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu (Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009), 5-43
  • Uyanık, “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”, 13.
Basılı bildiri ve tebliğ metinleri kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. “Tebliğ Başlığı”. Kitap Adı.  Ed. Editör Adı Soyadı. Sayfa Aralığı. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi.

Örnek Kullanım:

Uyanık, Osman. “Yusuf Has Hacib’in Gök Bilimine Katkıları”. Uluslararası Ahmet Yesevi’den Günümüze İnsanlığa Yön Veren Türk Büyükleri Sempozyumu Bildirileri (Romanya-Kösetence, 03-07 Eylül 2008). Ed. İrfan Ünver Nasrattınoğlu. 5-43. Ankara: Türk Kültürü Araştırmaları Kurumu, 2009.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015