2.7. Tezlerin Kaynak Gösterimi

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
Tezlerin dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, Tez Adı (Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniversite Adı, Yıl), Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, Tez Adı, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Recep Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı (Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017), 45.
  • Eren, Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı,

____________________

  • Abdullah Demir, Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi (Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014), 122.
  • Demir, Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi, 22.

____________________

  • Senad Nanic, al-Ghazzali’s Natural Philosophy (Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İslam Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü, 1998), 43.
  • Nanic, al-Ghazzali’s Natural Philosophy, 73.

____________________

  • Mustafa Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi (Doktora Tezi, Chicago Üniversitesi, 1987), 45.
  • Ceric, A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi, 62.
Tezlerin kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı. Tez Adı. Yüksek Lisans Tezi/Doktora Tezi, Üniveriste Adı, Yıl.

Örnek Kullanım:

Ceric, Mustafa. A Study of the Theology of Abu Mansur al-Maturidi. Doktora Tezi, Chicago Üniversitesi, 1987.

Demir, Abdullah. Ebû İshâk Zâhid es-Saffâr’ın Kelâm Yöntemi. Doktora Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2014.

Eren, Recep. Mâtürîdî’nin Müteşâbih Âyetlere Yaklaşımı. Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, 2017.

Nanic, Senad. al-Ghazzali’s Natural Philosophy. Yüksek Lisans Tezi, Uluslararası İslam Düşünce ve Medeniyeti Enstitüsü, 1998.

Bir Cevap Yazın

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015