1.21. Dipnotların Yazımı


Eser adlarının yazımında, yukarıda belirtilen kurallara uyulmalıdır.

Dipnotlarda kaynaklar kronolojik sıraya göre klasik kaynaklar, yeni araştırma ve incelemeler (kitaplar/makaleler) ve ansiklopedi maddeleri şeklinde sıralanmalıdır.

İkinci kullanımdan itibaren yazarın soyadı (ya da sadece meşhur nisbesi), kısaltılmış eser adı, -varsa cilt- ve sayfa numarasıyla belirtilmelidir. Sayfa numarasından önce “s.” kısaltması kullanılmamalıdır.

Arapça yazar adı tek kelime ile veriliyorsa “el-” takısı kullanılmamalıdır: “el-Gazzâlî” değil “Gazzâlî” şeklinde yazılmalıdır.

Arapça eser adlarındaki “kitab” kelimesi kısaltılmamalı, “kitab” kelimesinden sonra gelen kelime büyük harfle yazılmalıdır.

Hatalı kullanım: K.el-Hac /  Kitâbü’l-hac

Doğru kullanım: Kitâbü’l-Hac

Dipnot işaretleri, virgül ve nokta gibi imla işaretlerinden sonra olmalıdır.

Hatalı kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”11.

Doğru kullanım: “… 534/1139 yılında vefat etti”.11