17.2. Rapor-Yazarlı

İlk Geçtiği Yerde Hazırlayan Adı Soyadı, Rapor Adı (Kurum Adı, Yılı), Numarası, Sayfa Numarası.
Örnek Mustafa Aydıntepe & İzzettin Artokça, Yemen Raporu (TASAM, 2013), 14,
Sonraki Geçtiği Yerde Hazırlayan Soyadı, Rapor Adı, Sayfa Numarası.
Örnek Aydıntepe & Artokça, Yemen Raporu, 16.
Kaynakçada Hazırlayan Soyadı, Adı. Rapor Adı.  Kurum Adı, Yılı. Erişim Adresi
Örnek Aydıntepe, Mustafa & Artokça, İzzettin. Yemen Raporu. TASAM, 2018. http://www.tasam.org/Files/PDF/Raporlar/yemen _raporu.pdf_b7e9f548-3946-4f3d-ac14-b8448ef6b8eb.pdf
  • Yazar sayısı üç veya daha fazla ise dipnotta ilk yazarın adı ve soyadına yer verildikten sonra “vd.” kısaltması kullanılır. Benzer şekilde kaynakçada ilk yazarın soyadı ve adı belirtildikten sonra vd. kısaltması yazılır.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
davet@cumhuriyet.edu.tr
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015