1.12. Kavramların Yazımı

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.

Terimler ilk geçtiği yerde ve vurgulanması gerektiği yerde italik yazılmalıdır.

Kavramların içinde ve sonunda geçen harekesiz ayn harflerinin hemze (’) değil, ayn (‘) olarak gösterilmelidir. Fürû‘ gibi.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015