2.1.5. Kitap Bölümü ve Diğer Kısımlar (Önsöz-Mukaddime-Takdim Sunuş-Ekler)

Bu içeriğin güncellenmiş sürümü mevcut.
Kitap bölümü veya diğer kısımlar dipnot gösterim şekli:
İlk Geçtiği Yerde1 Yazar Adı Soyadı, “Bölüm Adı”, Kitap Adı, thk./nşr. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî), Cilt: Sayfa Numarası.
Sonraki Geçtiği Yerde2 Yazar Soyadı, “Bölüm Adı”, Sayfa Numarası.

Örnek Kullanım:

  • Hişam İbrahim Mahmud, “Mukaddime”, Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd (Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010), 1: 14.
  • Mahmud, “Mukaddime”, 1: 34.

____________________

  • Ulrich Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, İmam Mâturîdî ve Mâturidilik, trc. Ali Dere, haz. Sönmez Kutlu (Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003), 297.
  • Rudolph, “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”, 298-299.

____________________

  • John D. Kelly, “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”, Anthropology and Global Counterinsurgency, ed. John D. Kelly ve dğr. (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 77.
  • Kelly, “Seeing Red”, 81-82.
Kitap bölümü veya diğer kısımlar kaynakça gösterim şekli:
Kaynakça Yazar Soyadı, Adı.  “Bölüm Adı”. Kitap Adı.  Thk./Nşr. Neşreden/Tahkik Eden Adı Soyadı. Cilt: Sayfa Nummarası. Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi Hicrî/Milâdî.

Örnek Kullanım:

Kelly, John D. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana and the Moral Economy of War”. Anthropology and Global Counterinsurgency. Ed. John D. Kelly – Beatrice Jauregui – Sean T. Mitchell – Jeremy Walton. 67-83. Chicago: University of Chicago Press, 2010.

Mahmud, Hişam İbrahim. “Mukaddime”. Telḫîṣü’l-edille li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd. Thk. Hişâm İbrâhim Mahmûd. 1: 5-44. Kahire: Dâru’s-Selâm, 1431/2010.

Rudolph, Ulrich. “Mâtürîdîliğin Ortaya Çıkışı”. Trc. Ali Dere. İmam Mâturîdî ve Mâturidilik. Haz. Sönmez Kutlu. 295-304. Ankara: Kitâbiyât Yayınları, 2003.

2.1.5. Kitap Bölümü ve Diğer Kısımlar (Önsöz-Mukaddime-Takdim Sunuş-Ekler)” hakkında bir görüş yazın.


  1. Tahkik eden kişi sayısı iki ve daha fazla ise dipnotta nasıl gösterilecek.
    Hayırlı çalışmalar dilerim.

Bir Cevap Yazın


İçindekiler

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Dini İlimler Araştırma Merkezi DİMER
58140, Kampüs, Sivas, Türkiye
İSNAD Atıf Sistemi
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin
proje desteği ile geliştirildi:
CÜBAP RGD-015